Fagligt engageret pædagog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du vores nye fagligt engagerede pædagog, som har lyst til arbejdet med beboere med udviklingshæmning og autisme.

Vi søger medarbejdere til både vores Samværs og aktivitetstilbud og til vores døgngrupper

Du kommer til at arbejde på et mindre botilbud med 18 boliger fordelt på 3 bo-enheder. Vores omgivelser er grønne, vi bor tæt på skoven og strand. Vi har en stor matrikel med bl.a. bålhytter, shelter og work out redskaber. Vores lokalområde byder på mange muligheder for aktiviteter, og vi har både mini busser og biler, som vi benytter sammen med beboerne.

Vores 18 beboere har forskellige funktionsniveauer, med meget forskellige behov for socialpædagogisk støtte, og har i varieret omfang brug for hjælp til personlig pleje. Derfor tager vores pædagogiske metoder udgangspunkt i den enkelte beboer. Vi arbejder bl.a. med Low Arousal, visuel kommunikation, struktur og KRAP. Alle nye medarbejdere på Else Hus får undervisningen i KRAP-metoder og redskaber.

”Det er det hele værd, at vide man har gjort en forskel for de borgere, man arbejder med. Jeg er stor tilhænger af relations arbejde” Søren, pædagog

Vi arbejder i et dynamisk miljø, hvor der kan opstår konflikter med og mellem beboerne. Vi har det udgangspunkt, at ansvaret for løsninger altid ligger hos os, fordi konflikter opstår, når der er noget vi ikke har forstået hos beboerne, eller strukturer og sammenhænge, som bliver uklare for beboerne. Vi har den grundholdning, at al adfærd er kommunikation. Derfor analysere vi konfliktepisoderne, så vi får den bedste mulige læring til at støtte og udvikle beboernes trivsel, og vores fælles arbejdsmiljø.

Hvis du kan koble dig på dette, så søger vi dig til at indgå fuldtid eller deltid i den faste personalegruppe i en af vores bo-enhederne, eller i vores Samværs og aktivitetstilbud.

Arbejdstiden i døgngrupperne er planlagt ud fra rullende grundplaner med både dag og aften arbejde. Dagvagter starter typisk kl. 7 og en aftenvagt kan være frem til kl. 23 – alle arbejder hver 2. weekend. Som samværs og aktivitetsmedarbejder arbejder du i hverdagene mellem 7-17, med mulighed for weekendarbejde nogle få gange i løbet af et år.

Ønsker du, at arbejde deltid, så skriv det i din ansøgning – det skal ikke afholde dig fra at søge.

Hvert hus har ansat en husassistenter, der hjælper beboerne op om morgenen på hverdage sammen med de øvrige faste medarbejdere. Derudover holder de bl.a. huset rent og ryddeligt og står for indkøb og tøjvask – hvert hus en vågen nattevagt

Vi kan tilbyde:

Vi vægter en god og veltilrettelagt introduktion til dig samt mentor ordning.

Du får en arbejdsplads, hvor kvalitet og udvikling prioriteres højt.

Du vil få engagerede kollegaer og ledere, med fagligt samarbejde, opbakning og sparring. Vi er sammen om den faglige udvikling af kerneopgaven, og har altid beboernes ressourcer i centrum. Der er løbende uddannelse på Else Hus, da fælles viden og retning er vigtige værdier for os. Vi har fast faglig supervision for medarbejdergrupperne med ekstern supervisor

”Else Hus er en arbejdsplads der giver mig plads til at videreudvikle min faglighed og person, så jeg kan blive en bedre pædagog, medarbejder og kollega. Det giver blod på tanden at yde det ekstra, og drømme det større, når jeg ved at jeg har en arbejdsplads der bakker mig op og er villig til at satse på mig” Sophie Pædagog og AMR

Vi forventer:

At du er faglig bevidst, hvor din faglighed bringes i spil som redskab til fælles udvikling i personalegruppen

At du konstruktivt bidrager med dine faglige refleksioner, fordi det er vigtigt, at vi udvikler vores faglighed i fællesskab

At du arbejder loyalt og støtter op om de aftalte pædagogiske strategier

At du har erfaring med arbejdet med handleplaner, mål og delmål

At du medvirker til at igangsætte initiativer og aktiviteter, fordi engagement smitter

At du forstår at bruge naturen som redskab i pædagogiske aktiviteter

At du løbende tager medansvar for at beboerne og dine kollegaer får en god dag, fordi vi er hinandens arbejdsmiljø.

At du er mødestabil, fordi vores tilstedeværelse er vigtigt for beboernes tryghed og trivsel.

Dine kvalifikationer

At du har en pædagogisk uddannelse, som pædagog eller pædagogisk assistent

At du har erfaring i arbejdet med voksne med autismespektrum forstyrrelser, eller lyst til at lære om arbejdet med mennesker med autisme.

At du er tydelig og anerkendende i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt

At du løbende reflekterer over egen praksis, ved at give og modtage feed back

At du har erfaring med kobling mellem et struktureret miljø og relationer til og mellem beboerne

Kørekort (B), da arbejdet kræver kørsel til aktiviteter med vores mini busser

Du kan læse mere om os på www.else-hus.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Dupont på telefon 41394422

Ansøgningsfrist; onsdag d. 21. juni kl. 12.00

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Jobbet forudsætter kørekort samt godkendt offentlig straffeattest.

om Else Hus

Else Hus er et regionalt dag- og botilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning og autisme.

Fælles for beboerne på Else Hus er, at de har behov for hjælp og støtte til alle funktioner, samt en genkendelig og forudsigelig hverdag som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og behov.

Else Hus ligger i Karlslunde og rummer tre selvstændige bo-enheder med plads til 6 beboere i hvert hus, vores dagtilbud, som benyttes af alle vores beboere, samt to særforanstaltninger beliggende i Lejre.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/35431&linkref=17052&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846284

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet