Generalforsamling onsdag 28. februar 2018

Kilde: Ejby IF Håndbold
Profilbillede
Simon Lunau sl@vores-mediehus.dk

Ejby IF Håndbold indkalder hermed til generalforsamling jf vedtægterne.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl 19.00 i Ejby Hallen, i Lokalerne i kælderen. (Skovvang 4, Ejby 4623 Lille Skensved)

Dagsorden for generalforsamlingen jf foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent (samt valg af referent)
 2. Formandens beretning  (v/ formand Christina Bertelsen)
 3. Fremlæggelse af (et af Ejby IF’s revisorer revideret regnskab) til godkeldelse (v/ kasserer Anja Chapman)
 4. Fremlæggelse af budgetforslag for det igangværende regnskabsår
  (v/ kasserer Anja Chapman)
  1. Herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  (Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf vedtægterne 9, stk 5)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ( vælges for 2 år ad gangen)
  1. Jeanne Zaar – modtager gerne genvalg
  2. Anne Kryger Larsen – modtager gerne genvalg
  3. Søren Stryhn – ikke på valg i år
 7. Valg af Suppleant(er) (der vælges 1 eller 2 suppleanter for 1 år ad gangen)
  1. Suppleant ?? – på valg
  2. Suppleant ?? – på valg
 8. Valg af Formand (formand vælges for 2 år ad gangen)
  1. Christina Bertelsen på valg – modtager gerne genvalg
 9. Valg af Kasserer  (Punkt udgår kasserer er først på valg i 2019)
 10. Valg af Revisorer(e)  (vælges for 2 år ad gangen)
 11. Eventuelt


Inkomne forslag sendes til formand Christina Bertelsen på mail formand@ejbyhaandbold.dk
eller    kasserer Anja Chapman på mail kasserer@ejbyhaandbold.dk  Senest d. 19/2-2018

Denne artikel er skrevet af Simon Lunau og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Ejby IF Håndbold.
Flere artikler